Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@thanhlapcongty

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

– Công ty trách nhiệm hữu hạn, gồm có:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

– Công ty cổ phần

– Doanh nghiệp tư nhân

Các bước đăng ký doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Xin giấy phép đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng

Khắc con dấu doanh nghiệp

Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký nộp thuế điện tử doanh nghiệp

Kê khai hồ sơ thuế ban đầu cho bên Thuế

Nộp thuế môn bài

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế

Views:45
Likes:0
PostTime:1642129400864
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0