Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vietnam News

Nghẹt thở giải cứu bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành nhiều ngày đến gãy tay, thu súng K59

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị cha bạo hành nhiều ngày, thu giữ súng K59, đạn đã lên nòng cùng nhiều hàng "nóng" cùng ma túy.

Views:11
Likes:0
PostTime:1599623621702
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0