Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vệ Sinh Hà Nội Xanh

Dịch vụ Vệ sinh công nghiệp Hà Nội Xanh vô cùng cần thiết

Dịch vụ Vệ sinh công nghiệp Hà Nội Xanh vô cùng cần thiết vì nó giúp bảo vệ nhân viên trong công ty hay các nhà máy hay chính cá nhân trong gia đình khỏi một số loại thương tích và bệnh tật, bao gồm:

Phòng các bệnh về da, phổi và đường tiêu hóa: bụi bẩn không được vệ sinh kỹ sẽ dẫn đến các bệnh về da, khu vệ sinh không được làm sạch sẽ dẫn đến các bệnh về tiêu hóa điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên...

Xem thêm tại https://vesinhhanoixanh.vn/ve-sinh-cong-nghiep/

Views:43
Likes:0
PostTime:1624605742061
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0