Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

Trồng răng giả implant

Chân răng này có cấu tạo bằng tital tinh khiết, được xử lý bề mặt tinh khiết mang lại độ tích hợp với cơ thể người gần như tuyệt đối, có độ tương hợp sinh học với cơ thể lên đên 99%. Chân răng implant được cấy vào trong xương hàm của bệnh nhân.

http://italianodental.com/trong-rang-gia-implant.html

Views:33
Likes:0
PostTime:1608004944280
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0