Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@chamsocxehoihn

Nkosi Johnson

Câu chuyện về một cậu bé chỉ sống vỏn vẹn 12 năm trên đời đã được Google Doodle vinh danh vào ngày 4/02/2020. Cậu bé đó là Nkosi Johnson. Một đứa bé Nam Phi bị nhiễm HIV/AIDS đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức công chúng về Căn bệnh của thế kỷ trước khi chết ở tuổi 12. Cậu bé Nkosi Johnson là ai? Hãy cùng Chăm Sóc Xe Hơi tìm hiểu như một cách vinh danh cậu bé ấy thêm lần nữa nhé: https://chamsocxehoi.org/nkosi-johnson/

Views:29
Likes:0
PostTime:1618047121479
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0