Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@EDEN TV

Uzdrawianie na żywo ŚWIATŁO ZBAWIENIA WTOREK 24-03-2020 godz. 19:00

Uzdrawianie na żywo utrzyma się 3 dni

Działanie i woda będzie mocniejsze od poprzednich

Dbajcie o radość, która jest kluczem do zdrowia

Stosuj:

Rozświetlanie i sprężystość komórek https://youtu.be/aq22WazcrbM

Za każdym razem ponownego odsłuchiwania można naładować 6l wody, z intencją CO powinna uzdrowić

8:20 Wejście w działanie

Oddech życia 

Światło Zbawienia

Duch Święty

Ład Boży


👉 Skorzystaj z uzdrawiania, zapisz się na listę: https://sklep.popko.pl/s_cat,24,uzdrawianie_na_zywo.html

Lista uczestników/The participants list: https://www.popko.pl/link.xhtml 


Materiał należy połączyć z: Atlanci i Edeńczycy cz. 1 https://youtu.be/cdPfUJHPk7Q cz. 2 https://youtu.be/pNsKN1iCt-o

Zimowy dom CYKL https://www.youtube.com/playlist?list=PLsekcJ4pdPtdFkM-nAaXAyaL-3p-SLB4D 


Wykupienie działania w sklepie i opłacenie go jest równoznaczne z zapisem na listę.

WAŻNE Osoby uczestniczące w uzdrawianiu mogą przygotować wodę, podczas działania odbędzie się uzdrowieńcze energetyzowanie. Limit to obecnie 6l/os. podczas jednego w całości odtworzonego działania.


Osoby, które wykupiły uzdrawianie na innych nie uczestniczących w transmisji lub nie poinformowanych o działaniu, zostaną w trakcie odsłuchiwania poprowadzone słownie jak przekierować energię i naenergetyzować wodę. Ich obecność jest ważna, gdyż są kanałem, przez które przejdzie działanie, co zwiększa jego skuteczność. 


Osoby uczestniczące w modlitwie podczas transmisji aktywniej przeżywają przemianę. Podjęcie walki nad sobą, życie zdrowiem, zmianami, pozytywniejszym myśleniem, dbanie o utrzymanie w sobie światła zawsze pomoże uzyskać Państwu najlepsze efekty.


* Ważne materiały: 

-Co uzdrawiamy https://www.popko.pl/zakres,uzdrawiania,page.xhtml

-Dla osób po konsultacjach https://www.popko.pl/po,konsultacjach,page.xhtml


Modlitwa - to stan wewnętrznego uniesienia i wyniesienia. W tym stanie człowiek fizyczny przenosi punkt skupienia swojej obecności i świadomości na coraz wyższe pasma swojej własnej istoty, doświadczając jednocześnie coraz pełniejszego zespolenia z pozostałymi elementami Całości. Im wyżej się wznosi, tym silniejsze jest odczucie integracji z Całością... Więcej na www.popko.pl


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i transmisjach wciśnij ikonę DZWONKA 🔔obok subskrypcji.


Skale astralne, książki, znaki ORIIN: https://www.popko.pl/sklep/


✋ Pozdrawiamy!

 POPKO TV

www.popko.pl


#UzdrawianieNaŻywo #Uzdrawianie #POPKO #Medytacja #Modlitwa

Views:59
Likes:0
PostTime:1589818713448
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0