Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@✅ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR☝

begara süvrasi eyet 11 şede tenviyn şirki ile gur-eni okuma yazma 1366 senedir ilk defa tecviydsiz gur-en yayınlanıyor.

وَاِذَاَ قِيْلَ لَهُمْ لَاَ تُفْسِدُوْاَ فِىْ اَلْاَرْضِ قَاَلُوْاَ اِنَمَاَ نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ


VE İZE-E GIYLE LEHÜM LE-E TÜFSİDÜV-E FİY EL-ERDI GAELÜV-E İNEME-E NEHNÜ MÜSLİHUVNE.


EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEY TECVİYD’SİZ GUR-ENÜ KERIYM BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 11’DE VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 43.


ŞEYH İBRAEHİYM RADIYE EL-LEHÜ ANHÜ.


GUR-ENÜ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN


https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-11


OKU DÜŞÜN


https://justpaste.it/fe-etiha-eyet-1

Views:63
Likes:0
PostTime:1610178833153
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0